Sostenibilitat

Visió de Sostenibilitat

Visió de Sostenibilitat Responsabilitat Social Corporativa

Creiem que s'ha d'enriquir la vida de les persones d'haver treballat per i amb Micen.Donem a les comunitats on viu i treballa la nostra gent, i els nostres valors fonamentals es resumeixen en dues paraules: confiança i respecte.Els membres del nostre equip són de confiança per prendre la iniciativa, fer preguntes i ser audaços.Ens respectem mútuament com a individus, respectem el planeta que estimem i tractem totes les parts interessades i socis de manera justa.